De 7 wereldwonderen uit de oudheid

iDevice-pictogram Doelstellingen

Kennismaking met de 7 klassieke wereldwonderen.

Op het einde van deze speurtocht kan je :

a) de 7 klassieke wereldwonderen opsommen

b) de 7 klassieke wereldwonderen situeren op een landkaart

c) een korte beschrijving geven van hoe het monument er ongeveer moet hebben uitgezien in de oudheid en wat er nu nog van overblijft

d) de functie benoemen

e) een korte zinvolle tekst schrijven over de 7 wereldwonderen uit de oudheid in het algemeen en over elk wereldwonder in het bijzonder.


Dit artikel valt onder de licentiebepalingen van Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License