De Artemistempel van Efeze

iDevice-pictogram Activiteit

Bekijk het filmpje als inleiding.

Lees vervolgens de tekst uit Wikipedia op de volgende bladzijde met de nodige aandacht en los de vraagjes op de volgende pagina op.


Dit artikel valt onder de licentiebepalingen van Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License